Would you like to use Brusheezy in English?

View in different language

Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

OBS: Det ursprungliga avtalet är skrivet på engelska eftersom Brusheezy är ett företag registrerat i USA. Det finns tillgängligt här. Följande dokument är en översättning av referensavtalet.

Brusheezy är en tjänsteleverantör online enligt definitionen i Digital Millennium Copyright Act. Vi tar upphovsrättsbrott på stort allvar och kommer att besvara alla frågor gällande påstått upphovsrättsbrott i enlighet med DCMA.

Om du äger upphovsrätten, eller agerar å upphovsrättsägarens vägnar, till något innehåll som finns på Brusheezy hemsida och du inte vill ge oss tillåtelse att fortsätta använda det berörda materialet, eller om du begär att vi ska ta bort en särskild fil som du äger rättigheterna till, måste du informera oss skriftligen för att vi ska kunna identifiera det berörda materialet för att sedan kunna undersöka saken och vidta nödvändiga åtgärder som exempelvis att ta bort eller modifiera det berörda materialet.

Vi kommer inte att kunna vidta åtgärder om du inte förser oss med följande information, skicka oss därför gärna ett e-postmeddelande med så fullständiga och rättvisande uppgifter som möjligt enligt nedan. Du kan göra en anmälan via e-post eller brevledes till vår DMCA-agent på nedan adress

Ditt skriftliga varsel måste innehålla följande:

  • Din elektroniska eller fysiska signatur.
  • Identifiering av det upphovsrättsskyddade materialet som påstås ha kränkts, eller om flera upphovsrättsskyddade verk på en sajt online täcks in av en enda notifiering en fullständig lista över de berörda verken på sajten.
  • Identifiering av materialet som påstås användas felaktigt eller som påstås användas på sätt som bryter mot upphovsrätten och som ska tas bort eller begränsas på så vis att tillgång till materialet stängs av, och information som är tillräcklig för att vi ska kunna hitta materialet. Vänligen inkludera specifika URL(er) till hemsidor där det påstådda upphovsrättsbrottet skett. Vänligen beskriv filer och/eller texter som du anser bryta mot upphovsrätten och berätta vilka åtgärder du vill att vi ska vidta (exempelvis ta bort materialet i sin helhet, ta bort delar av det, modifiera det, osv.).
  • Nödvändig information för att kunna kontakta dig, ditt namn, din adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Ett utlåtande om att du varit medveten om att användningen av materialet på det vis som förts fram via klagan inte har godkänts av ägaren till upphovsrätten, dess representant eller lagen.
  • Ett påstående om att informationen i anmälan är korrekt och som påföljd av mened är du berättigad att agera på uppdrag av ägaren av en ensamrätt som påstås ha åsidosatts.

Skriftligt varsel ska skickas till vår utsedda representant enligt följande:

DMCA AGENT: Shawn Rubel
2413 Nashville Road, Suite B13
Bowling Green, KY 42104
info[at]eezy.com

Vår respons kan innefatta borttagande eller begränsning av åtkomst till materialet som påstås ha kränkts. Vi kan även försöka kontakta parten som påstås ha brutit mot upphovsrätten, som kan komma att inkomma med eget klagomål gällande DCMA. Om så är fallet kan vi komma att återupprätta tillgång till materialet i fråga.